Parsamtal


Parsamtal och familjesamtal

 

Med tiden upplever många att en parrelation kan bli mer eller mindre stum, tyst och tom. Kommunikationen har gått i baklås och relationen fungera inte som tidigare. Det känslomässiga och sexuella samlivet går på sparlåga och man har svårt att tala med varandra om den situation som råder. Lust och längtan som tidigare drev förhållandet framåt lyser med sin frånvaro.  Parrelationen har kommit i en återvändsgränd – det känns som att kärleken tagit slut. Man fundera över varför vissa mönster och konflikter uppstår/upprepas.  Kanske finns det otrohet eller missbruk med i bilden som komplicerar det hela. Förr i tiden skämdes folk för att de hade sex – i dag skäms man för att man inte har sex …

 

I parsamtal och familjesamtal ges man möjlighet att tala med varandra om den situation som råder. När, var och hur uppstår el. uppstod problemen. Varför har det blivit så här – vad kan man göra åt situationen?  I parsamtal och familjesamtal får parterna i lugn och ro ge sin syn på saken,  samt lyssna till och reflektera över hur det man säger uppfattas av den andre. Man får möjlighet att klargöra förväntningar och besvikelser  kring sådant som har gått fel i förhållandet. Vad saknas i den nuvarande relationen, går det att få till en förändring eller måste man skiljas? Vilka känslor framkallar tankar på separation och skilsmässa?  Hur blir det för barnen om man går skilda vägar?  Frågorna är många och fordrar kanske nu ett svar.
Kriser och konflikter finns i alla relationer och måste få ha sin tid. Ibland tar kärlek slut, glöden falnar och man växer ifrån varandra. Reaktionerna vid en skilsmässa kan se väldigt olika ut. Det är viktigt att man nu talar med varandra om den situation som råder och vad man kan göra åt den. Kanske är det många års försummelser som här kommer upp till ytan.

 

Parsamtal samtalsterapi

 

Parsamtal eller familjesamtal kan innebära vändpunkt och möjligheter till utveckling och växande både inom och utom parrelationen.

 

 


Det som en gång var underbart och vackert – kärleken – behöver inte besudlas och fläckas, därför att den kanske är på väg att upphöra. Insikten att man bara har varandra till låns får aldrig förnekas. Hur skrämmande det än kan te sig att leva ensam. 

Lena Anderssonen