Konsultation


 

Konsultation hos psykolog

 

I konsultation eller rådgivning försöker man inledningsvis definiera vad som är  ‘problem’. Det kan handla om arbete, familj, relationer, sexualitet, missbruk och / eller om känslomässiga problem och svårigheter som man upplever. Det kan även handla om rent existentiella frågor kring hur man lever sitt liv och vad man kan göra åt känslan av tillvarons brist på sammanhang och mening. Kanske lever man ett liv som är ‘fyllt till bredden’ men, som ändå känns tomt och innehållslöst och saknar mening.

 

Konsultation hos psykolog för personlig utveckling

 

Konsultation och samtal för personlig utveckling

 

Ibland behöver man stanna upp och fundera över sin situation och det liv som man lever, man kan då behöva en samtalspartner  under en begränsad tid. I konsultation och samtal kan man få hjälp att upptäcka hinder och drivkrafter för den egna utvecklingen. Hur man på grund av psykologiska och emotionella orsaker – i nuet eller det förflutna – kanske både skapar och vidmakthåller problem och livshämmande mönster. Man kan säga, generellt,  att vid rådgivning utgår man från en fråga som man söker ett svar på, medan man vid konsultation mer försöker att förstå  svårigheter och hinder, för att kunna fatta ett visst beslut eller genomföra nödvändiga förändringar.  Den dialog som uppstår i konsultationsprocessen har vissa likheter med vad som sker i  psykoterapi.

 

Konsultation hos psykolog pågår vanligtvis under 45 min. Hur många gånger man träffas är något som man bestämmer gemensamt. Ibland kan det räcka med något samtal, ibland behövs det flera. Se även psykoterapi.


 

“Många gånger har jag sett på marmorn, där man huggit in åt mig en båt med fällda segel, vilande i hamnen. Det är ej bilden av min bestämmelse, men av mitt liv. Ty kärleks bjöds mig, men jag ryggade tillbaka; sorgen klappade på min port, men jag var feg; äran kallade mig, men jag var rädd för risken. Och hela tiden hungrade jag efter mening i mitt liv.”

 

Citat från Edgar Lee Masters dikt George Grey i översättning av Erik Blomberg.