Om psykologer


Begreppet psykologi kommer av grekiskans psych: själ, liv och logia: lära, vetenskap och betyder läran om själslivet och vetenskapen om de psykiska processerna. Psykologer har en vetenskapligt grundad kunskap att utreda, undersöka och behandla individer eller grupper av individer. Psykologer kan ha olika inriktning och fokus för sitt arbete: kognitionspsykologi, neuropsykologi, beteendepsykologi, perceptionspsykologi, socialpsykologi och jagpsykologi är exempel på inriktningar.

 

Psykologutbildning

 

Den svenska psykologutbildningen är en femårig högskoleutbildning som leder fram till Psykologexamen, Master of Science in Psychology (MS). För att få legitimation som psykolog krävs ytterligare tolv månaders praktisk tjänstgöring under handledning av erfaren psykolog s.k. PTP.
I utbildningen ingår psykoterapeutisk grundutbildning samt att psykologen själv går i psykoterapi.  Den egna terapin är nödvändig för att förstå och lära känna egna problem och konflikter och hur dessa kan inverka på arbetet med klienter.

 

Gnohti seauton!

 

Psykoterapiutbildning

 

Efter två års kliniskt psykoterapeutiskt arbete, innefattande handledning och ytterligare egen psykoterapi eller psykoanalys, kan psykologen söka vidareutbildning i psykoterapi. Psykoterapiutbildningen är en treårig specialistutbildning som leder fram till Psykoterapeutexamen och legitimation som psykoterapeut, Graduate Diploma in Psychotherapy.  Det är viktigt med en kombination av psykologisk och psykoterapeutisk kunskap och utbildning när det gäller förståelsen av människors psykiska och existentiella problem eller svårigheter.

 

Psykologers ansvar

 

Psykologlegitimation är en garanti för att psykologen genomgått en av samhället godkänd utbildning. Det innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog utan att inneha Socialstyrelsen legitimation. Psykologer är skyldiga att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologer som inte följer Socialstyrelsens riktlinjer, kan genom Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) försorg ställas till ansvar och få sin legitimation indragen. Psykologer har att följa  Psykologförbundets etiska riktlinjer.

 


Socialstyrelsen besvarar frågor om legitimation och likn. på Tfn 08-555 530 00