Startsida


 

Välkommen till psykolog och psykoterapeut Bo Axelsson

 

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med mångårig erfarenhet av arbete i offentlig och privat vård. Jag har psykologexamen vid Stockholms universitet och psykoterapeut-examen från Psykoterapiinstitutet, Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Jag har mottagning på Åsögatan 122, Södermalm i Stockholm där jag tar emot för kortare eller längre psykoterapi och kontakt. Min grundsyn är psykodynamisk, kognitiv och existentiell.

 

“Jag som psykolog och psykoterapeut erbjuder personlig utveckling genom terapi och  samtal”

Psykoterapi och samtalsterapi kan hjälpa mot ångest

 

Psykoterapi och samtalsterapi kan vara till hjälp se “Psykoterapiforskning” i menyn under Psykoterapi.

 

I mitt arbete som psykolog och psykoterapeut möter jag kvinnor och män i olika åldrar. Bland problem och frågeställningar som jag har erfarenhet av kan nämnas:

 

  • Bristande självkänsla, ångest -och osäkerhet
  • Känslor av meningslöshet -och tomhet
  • Identitet, sexualitet -och självbild
  • Depression -och nedstämdhet
  • Separation -och skilsmässa
  • Beroendeproblem
  • Psykiska kriser