Hjälp i kris


Kris är ett uttryck som ibland används lite slarvigt och som när något känns dåligt i största allmänhet. Det heter att vi krisar då livet känns tungt och motigt, men en kris är mycket mer än så. I sin rätta betydelse innebär begreppet “kris” att det som har hänt är allvarligt och svårt att hantera.

 

Kriser kan drabba alla någon gång i livet

 

En kris kan utlösas av oförutsedda händelser som t.ex. när en nära anhörig dör eller då något oväntat inträffar. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men en sorg eller ett trauma, som förblir obearbetat eller olöst, kan inte sällan leda till långvarigt fysiskt- och psykiskt lidande.
Hur man reagerar på en kris beror på vad som hänt. Om den utlösande händelsen kommer plötsligt eller hur starka påfrestningar man upplever är avgörande. Man brukar säga att krisen i sig har ett inneboende naturligt förlopp och att reaktionerna förändras efter hand som man får möjlighet och att bearbeta och förstå det som hänt.

 

Psykologsamtal – en hjälp vid kris

 

Ett dödsfall i familjen eller en separation/skilsmässa är ex. på allvarliga kriser som kan drabba oss i vår del av världen. Att ta sig igenom en kris kan ta olika lång tid för människor. En psykiskt stark person med ett stabilt socialt nätverk har ofta bättre förutsättningar att hantera situationen än den som är ung eller ensam. Den som inte klarar av situationen själv kan kanske behöva professionell hjälp för att komma vidare. I samband med skada, trauma och kris kan försäkringsbolag och arbetsgivare betala för kristerapi eller psykoterapi/stödsamtal. Krisförsäkringen i hemförsäkringen ersätter vanligvis upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog.
Psykologer är utifrån sin kunskap den yrkesgrupp som är bäst lämpade att ge hjälp och stöd till människor i kris. Psykologlegitimationen innebär en trygghet för dig som hjälpsökande.

 


Psykologförbundets etiska riktlinjer.
Kriscentrum för män.
Kvinnojouren.