Om att söka psykoterapi och psykoterapeut


 

Psykoterapi och psykoterapeuter ger kvalificerad hjälp

 

Behovet av psykoterapi och psykoterapeuter tycks idag större än någonsin. Snart sagt alla känner någon, som går eller har gått i någon form av terapi eller samtal. Perioder av kris, sorg eller nedstämdhet kan ses som en del av livet självt. Kvalificerad hälsoinformation och psykologi finns i lätttillgänglig form på Internet, i dagstidningar och populärvetenskapliga böcker. Med nyfunna kunskaper om psykisk hälsa och psykologi – och tillsammans med goda vänner – kan man ofta på egen hand bringa reda i problem och svårigheter som man upplever. Ibland kan man dock behöva anlita professionell hjälp för att komma vidare.

 

Till vem skall man vända sig

 

De allra flesta som söker psykoterapi eller psykoterapeut gör det via olika förteckningar eller hemsidor på Internet. För den som är novis inom området kan det vara svårt, att hitta rätt bland mångfalden av terapier, terapeuter och inriktningar som presenteras. Var och en med sin syn på vad som orsakar människors problem, lidande och utveckling och växande. Gestaltterapi, kroppsterapi, hypnos, bildterapi, symboldrama, EMDR, DBT, ACT, psykodrama, beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT), Transference-Focused Psykoterapi (TFP), kognitiv terapi (KPT), existentiell terapi och psykoanalytisk psykoterapi är bara några exempel på terapier.

 

Innan man söker hjälp privat kanske man vill undersöka vilka möjligheter det finns att få hjälp från det offentliga. Ett första steg kan vara att ta kontakt med Vårdcentral eller Psykiatrisk öppenvårdsmottagning  på orten där man bor. Om psykologisk behandling bedöms som viktig remitteras man till en bedömargrupp, som har till uppgift att besluta om vilken slags behandling som kan vara mest lämplig.  I samband med skada, trauma, kris eller arbetsrelaterade svårigheter och problem kan försäkringsbolag, företagshälsovård eller försäkringskassan betala för psykoterapi eller krisbehandling.  Sankt Lukasstiftelsen, Stockholms Stadsmission och Ericastiftelsen i Stockholm kan i vissa fall erbjuda psykoterapi till reducerad avgift. I Vårdguiden kan man läsa om hur man går till väga för att söka Landstingsfinansierad psykoterapi inom Primärvården.
Psykoterapeut

 

Att söka psykoterapi och psykoterapeut på den privata marknaden

 

Vilken teoretisk inriktning skall psykoterapeuten eller hjälpen ha? Hur kan man veta om den psykolog eller psykoterapeut man kontaktat är seriös och har adekvat utbildning ? Hur kan man ta ställning till olika förslag och erbjudanden som man får? Frågorna är många och det är inte konstigt om man nu upplever att det är svårt att välja. Psykoterapiforskning har visat att mycket lite av en eventuell psykoterapis effektivitet har med själva metoden eller tekniken som sådan att göra. Andra faktorer som personliga egenskaper hos terapeuten, dennes erfarenhet, stöd, inlevelseförmåga och patientens motivation och samarbetsförmåga har större betydelse för resultatet.

 

Varför man skall välja en psykoterapeut som har psykologutbildning

 

Med ökad kunskap och medvetenhet om psykiska och existentiella problem som en del av livet självt ökar behovet av rätt slags hjälp när man väl behöver. Psykoterapeuter i allmänhet kan ha olika yrkesbakgrund. Det vanligaste är att man är psykolog eller socionom, men man kan även vara läkare, sjuksköterska eller präst.

 

Psykologer är utifrån sin breda kunskap om människan den yrkesgrupp som generellt sett är mest lämpad att bedriva psykoterapi. Den dubbla legitimationen som psykolog- och psykoterapeut innebär en trygghet för dig som hjälpsökande.