Parsamtal


Parsamtal och familjesamtal

 

Med tiden upplever många att en parrelation kan bli mer eller mindre stum, tyst och tom. Kommunikationen har gått i baklås och relationen fungera inte som tidigare. Det känslomässiga och sexuella samlivet kanske går på sparlåga och man har svårt att tala med varandra om den situation som råder. Lust och längtan som tidigare drev förhållandet framåt lyser med sin frånvaro. Relationen har kommit in i en återvändsgränd och det känns som att kärleken tagit slut. Man fundera över varför vissa mönster/konflikter upprepas.  Kanske finns det otrohet eller missbruk med i bilden som komplicerar det hela.

 

I parsamtal och familjesamtal ges man möjligheter att tala med varandra om den situation som råder. När, var och hur uppstår el. uppstod problemen. Varför har det blivit så här och vad kan man göra åt situationen?  I parsamtal och familjesamtal får parterna i lugn och ro ge sin syn på saken,  samt lyssna till och reflektera över hur det man säger uppfattas av den andre. Man får möjlighet att klargöra förväntningar och besvikelser  kring sådant som har gått fel i förhållandet. Vad saknas i den nuvarande relationen, går det att få till en förändring eller måste man skiljas? Vilka känslor framkallar tankar på separation och skilsmässa?  Hur blir det för barnen om man går skilda vägar?  Frågorna är många och kräver nu ett svar.
Kriser och konflikter finns i alla relationer och måste få ha sin tid. Reaktionerna efter en skilsmässa kan se väldigt olika ut. Kanske är det många års försummelser som nu kommer upp till ytan. Det är viktigt att man nu talar med varandra om situationen som har uppkommit och vad man kan göra åt den.

 

Parsamtal samtalsterapi

 

 Parsamtal eller familjesamtal kan innebära vändpunkt och möjligheter till växande och utveckling både inom och utom parrelationen.

 

 


Det som en gång var underbart och vackert – kärleken – behöver inte besudlas och fläckas, därför att den kanske är på väg att upphöra. Insikten att man bara har varandra till låns får aldrig förnekas. Hur skrämmande det än kan te sig att leva ensam. 

Lena Andersson