Parsamtal


Parsamtal och familjesamtal

 

Med tiden upplever många att en parrelation kan bli mer eller mindre stum, tyst och tom. Kommunikationen har gått i baklås och relationen fungera inte som tidigare. Det känslomässiga och sexuella samlivet går på sparlåga, man har svårt att tala med varandra om den situation som råder.  Kärleken och ömheten som tidigare drev förhållandet framåt lyser med sin frånvaro, och man fundera över varför vissa mönster och konflikter upprepas.  Relationen har kommit in i en återvändsgränd och det känns som att kärleken tagit slut. Kanske finns det otrohet eller missbruk med i bilden som komplicerar det hela.

 

I parsamtal och familjesamtal ges man tillfälle att tala med varandra om den situation som råder. När, var och hur uppstår eller uppstod problemen. Varför har det blivit så här och vad kan vi göra åt situationen ?  I parsamtal och familjesamtal kan man i lugn och ro få ge sin syn på saken samt lyssna till och reflektera över hur det som sägs uppfattas av den andre. Man får möjlighet att klargöra besvikelser och förväntningar kring sådant som kan ha gått fel i förhållandet. Vad saknas i den nuvarande relationen och kan man få till stånd en förändring eller skall man nu skiljas? Vilka känslor framkallar tankarna på separation och skilsmässa?  Hur skall det då bli med barnen? Frågorna är här många.
Kriser och konflikter finns i alla relationer och måste få ha sin tid. Kanske är det många år av försummelser som kommer upp till ytan. Det viktiga är att man nu börjar att tala med varandra om den situation som råder och vad man kan göra åt saken.

 

Parsamtal samtalsterapi

 

Parsamtal eller familjesamtal kan bli en vändpunkt och innebära möjligheter till växande och utveckling både inom och utom parrelationen.

 

 


”Det som en gång var underbart och vackert – kärleken – behöver inte besudlas och fläckas, därför att den kanske är på väg att upphöra. Insikten att man bara har varandra till låns får aldrig förnekas. Hur skrämmande det än kan te sig att leva ensam”